De veiligheid van aanstekers

Het is alledaags gebruik, een aansteker kopen is snel gebeurd en vrij eenvoudig. Je steekt er sigaretten of sigaren mee op, doet het fornuis aan of maakt een vuurtje. Toch is de vervaardiging van dit apparaat niet zo makkelijk als op het eerste gezicht lijkt als je de aansteker gaat kopen. Dankzij de wetgeving betreffende aanstekers is het ontwikkelen van nieuwe aanstekers moeilijker als het lijkt. Er moet rekening worden gehouden met diverse veiligheidseisen. 

Aanstekers die onveilig zijn kunnen onwenselijke schadelijke gevolgen hebben. Denk daarbij aan brand, ontploffingen, maar ook zelfverbranding. Een onjuist afgestelde vlam kan er namelijk voor zorgen dat u zichzelf bezeerd en brandwonden oploopt. Om dit te voorkomen heeft de Europese Unie speciale wetgeving gemaakt die aansteker fabrikanten verplicht om aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen. Hieronder vind u een opsomming van de belangrijkste eisen.

  1. pistool aanstekerVerbod speciaal design aanstekers. Aanstekers in de vorm van gebruiksvoorwerpen als voedsel, kleding, speelgoed e.d. zijn vanaf 2008 verboden om te kopen en verkopen in de EU. Dit verbod is ingesteld om de veiligheid van kinderen te garanderen, zij zien deze producten namelijk als speelgoed en kunnen zich bezeren door het gebruik hiervan. Als een kind aanstekers in de vorm van een voetbal ziet, dan gaat deze er niet van uit dat hier een vlam uitkomt. Jaarlijks had dit tot gevolg dat er duizenden situaties voorkwamen waarbij brand of erger werd veroorzaakt door een kind met een unieke aansteker. Het aantal ongelukken is sinds dit verbod afgenomen met eenenzestig procent.
  1. Kind veilige systemen. Naast het verbod van aanstekers kopen met speciaal ontwerp, is sinds 2008 verboden om aanstekers te kopen en verkopen die kinderen onder de eenenvijftig maanden kunnen gebruiken. Dit kan door kindersloten of een dusdanige kracht uit te oefenen om een vlam te krijgen. Daarnaast zijn er enkele veiligheidsmechanisme die gepatenteerd zijn, waaronder de patenten die gebruikt worden door BIQ, Colibri en Zippo.
  1. Administratieve eisen. De bovenstaande veiligheidsmechanismen voor aanstekers zijn natuurlijk niets waard als ze niet worden nageleefd. In de wet is daarom tevens vastgelegd dat alle administratie, testrapporten, veiligheidsrapporten e.d. moeten worden bewaard in het geval een instantie meer informatie wil over het betreffende product. Distributeurs mogen daarnaast enkel handel voeren met fabrikanten die voldoen aan deze eisen en zijn verplicht dit te controleren op straffe van boetes of zelfs celstraffen in extreme gevallen.

Door het vastleggen van deze eisen op aanstekers in de wet, is het aantal branden en ongelukken afgenomen met zevenendertig procent. In absolute cijfers komt dit neer op een daling van dertien doden, enkele honderden gewonden en duizenden branden.

Comments are closed.